Úvod

  Nemocné     Pouze Zvané**  
Pondělí* 7.15 – 10.30 11-13 kontroly po nemoci* 13-16*  
Úterý 7.15 – 10.00 10.15-12:30 poradna pro kojence a novorozence do 12 měsíců 12.30-13:00**  
Středa* 7.15 – 10.30 11-13:00 kontroly po nemoci* 13-16*  
Čtvrtek 7.15 – 10.30 11-12:30 poradna pro kojence od 13 měsíců 12.30-13**  
Pátek 7.15 – 10.30 11-12:30 kontroly po nemoci 12.30-14:30**

POZOR ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN

Od 07:00 – 09:00 Nemocné po předchozí telefonické konzultaci

Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 377270095).  Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

Od 09:00 POUZE ZDRAVÉ dětí na preventivní prohlídky (0-18 měsíců) po předchozím telefonickém objednání

Preventivní prohlídky u dětí od 3 – 17 let budeme provádět také po předchozím telefonickém objednání

NAŘÍZENOU KARANTÉNU M.Š. VYSTAVUJE PŘÍSLUŠNÁ ŠKOLKA, NE OŠETŘUJÍCÍ LÉKAŘ 

TISKOPIS JE KE STAŽENÍ NA STRÁNKÁCH SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

V zájmu ochrany Vašeho dítěte i Vás před možnou infekcí dodržujte tato pravidla v naší ordinaci:

Ke všem vyšetřením se musíte předem objednat (tel.č. 377270095).  Uveďte důvod návštěvy lékaře a případný kontakt s infekčně nemocným. Telefonujte věcně, stručně.

 1. K vyšetření se dostavte VČAS, pokud se na stanovený termín vyšetření nedostavíte včas, musíte  se objednat znovu.
 2. Do prostor zdravotnického zařízení vstupujte až na výzvu personálu a striktně dodržujte jeho pokyny.
 3. Vstup je povolen pouze objednanému pacientovi, ev. pouze jednomu doprovodu u nezletilých a osob ZTP (výjimka jen po dohodě s lékařem)
 4. Ve zdravotnickém zařízení jste povinni mít zakryta ústa a nos rouškou. Roušku neodkládejte, při vyšetření úst ji stáhněte pod bradu.
 5. Vyhněte se maximálně možným způsobem ostatním návštěvníkům zdravotnického zařízení a běžte co nejkratší cestou k ordinaci, do níž jste objednáni.
 6. Dezinfikujte si ruce před i po návštěvě zdravotnického zařízení.
 7. Nedotýkejte se zbytečně povrchů (kliky, nábytek, povrchy dveří, madla, odpadkové koše, …), pokud to není nezbytně nutné.
 8. Zajistěte, aby Vaše dítě na nic nesahalo, neběhalo po zdravotnickém zařízení a nevyhledávalo kontakt s dalšími osobami.  Malé děti držte u sebe (za ruku, na svém klíně, na sousední židli).
 9. Ve zdravotnickém zařízení pokud možno nekonzumujte nápoje a jídlo.
 10. Při použití WC dodržujte hygienické zásady (spláchněte, umyjte sobě/dítěti ruce vodou a mýdlem, ruce osušte a následně potřete dezinfekčním prostředkem).
 11. Při smrkání a kýchání používejte jednorázové kapesníky, které si po použití odneste nebo vložte do uzavíratelné nádoby na odpad (nejlépe v zavázaném igelitovém sáčku). Po vysmrkání si umyjte ruce.
 12. Použité dětské pleny nenechávejte v prostorách zdravotnického zařízení a odneste si je.
 13. Vezměte, prosím, na vědomí, že provedení protiepidemických opatření (umytí povrchů, desinfekce, větrání) vyžaduje potřebný čas.
 14. Banální zdravotní potíže řešte sami nebo ve sporných případech se poraďte s lékařem telefonicky.
 15. Neodkládejte očkování a preventivní prohlídky bez závažného důvodu.

Vydáno dne 24.5.2020

7.00 – 7.15 hodin    Odběry krve

 

Od 07:00 – 09:00 Nemocné POUZE po předchozí telefonické konzultaci Od 09:00 POUZE ZDRAVÉ dětí na preventivní prohlídky (0-18 měsíců) po předchozím telefonickém objednání Preventivní prohlídky u dětí od 3 – 17 let budeme provádět také po předchozím telefonickém objednání

Přijďte před hlavní vchod ordinace, počkáte, až budete vyzváni dovnitř. V čekárně rychle připravíte dítě

Vyšetření bude striktně 15 minut. Pokud budete potřebovat delší dobu zdůrazněte při objednávání dítěte.

Dětí s lehkým respiračním onemocněním (rýma, kašel), pokud dítě normálně pije/močí, postupujte dle vydaného „taháku“.

N.B.  průměrná doba kašle normálně bývá 2-3 týdny.

Jakékoliv změny budeme dávat na naše stránky

V současné době máme k disposici respirátory pro obě ordinace na dobu maximálně týden. Proto chceme je šetřit pro nejakutnější případy.

MUDr. Siala, Vandová

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky a odborných společností pro praktické lékaře se upravuje provoz v naší ambulanci s platností od 16.3.2020. 1) V rámci protiepidemických opatření je zaveden NOUZOVÝ REŽIM ORDINACE. 2) Vyšetření nemocných dětí proběhne přísně pouze po telefonické domluvě. 3) Do ordinace bude možný vstup pouze jednoho pacienta v doprovodu jednoho rodiče 5) Změna provozu vyhrazena (vzhledem k dynamicky se měnící situaci) Vážení rodiče, v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 a uzavřením škol posílám odkaz na pokyny jak postupovat v případě potřeby „ošetřováníhttps://www.cssz.cz/…/karantena-a-osetrovne-informace-pro-r…

Karanténa a ošetřovné: Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení…

Chtěl bych připomenout, že onemocnění není pro děti nijak závažné a důvodem uzavření škol není riziko pro děti a jejich ochrana, ale snaha o zamezení dalšího šíření viru v populaci.

V současnosti by všechna zdravotnická zařízení fungovat standardním způsobem. Do budoucna je možné, že se budou omezovat některá neakutní vyšetření a zákroky z těchto důvodů: 1. snížená personální kapacita zdravotnických zařízení z důvodu ošetřování dětí a případně karanténních opatření. 2. snaha o snížení rizika expozice omezením kontaktů ve zdravotnických zařízeních 3. v krajním případě přetížením kapacity zdravotnických zařízení péči o akutně nemocné pacienty (při plném rozvoji epidemie) Prosím rodiče dětí, aby nechodili do ordinace s běžnými nachlazeními, které nevyžadují akutní ošetření (rýma a kašel, bez vysoké horečky a bez potíží s dýcháním). Toto onemocnění by mělo samo odeznít během 1-2 týdnů. Děti více nemocné (horečka, potíže s dýcháním, …) ošetřujeme standardně po předchozím telefonickém domluvení termínu. Preventivní péče není nijak omezena. S pozdravem, Konrad Siala

Zdravé pacienti se mohou objednat na pevně stanovenou dobu  ** Návštěvy novorozenců V naší nepřítomnosti, zastupuje MUDr. Kubiasová – ordinace naproti – dle ordinačních hodin paní doktorky. Prosíme pacienty (rodiče), aby se telefonicky objednávali. Po skončení ordinační doby návštěvní služba, administrativa. Poznámka: provozní doba ordinace je každý den jiná dle množství návštěv, administrativních úkonů či jiných provozních činností, které je nutné ten den vykonat. Lékařská služba první pomoci pondělí – pátek 17 – 7 hodin sobota, neděle    24 hodin Nemocnice U sv. Jiří, Staniční 74, tel. 377 263 965

 

Email: ordinace@doktorkoala.cz - Tento mail slouží POUZE pro příchozí poštu (po domluvě naskenované výsledky, anamnézy, atd.) ve formatu PDF nebo Word, na dotazy NEBUDE odpovídáno

* Žurnální služba pro nemocné POUZE po předchozí telefonické domluvě * Pacienti se mohou objeat na pevně stanovenou dobu v pondělí i ve středu od 10:30-15:00hodin