Ceník

Ceník výkonů nehrazených se zdravotního pojištění:

Zpráva pro pojišťovnu, odškodnění úrazu 200,00 Kč
Potvrzeni přihlášky na MŠ  200,00 Kč
Potvrzeni přihlášky na SŠ, VŠ 200,00 Kč
Potvrzeni na sportovní činnost, plavání, školu v přírodě, LDT, kurzy 200-bez vyšetření, 350 s vyšetřením
Vystaveni zdravotního průkazu 200,00 Kč
Potvrzeni na řidičský průkaz 500,00 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 300,00 Kč
Aplikace nepovinného očkováni bez dodání očkovací látky – skladování 200,00Kč
Doplatek na Prevenar 13 450 Kč
   
 
Vyšetření na zadost hygienické stanice před nepovinným očkováním 150,00Kč
Potvrzeni o zdravotním stavu pro potřeby soudu 300,00 Kč
Vyšetření na dotazník pro výjezd do zahraničí 300,00 Kč
Nedodržení smluveného terminu domluvené preventivní prohlídky bez předchozí omluvy  100,00 Kč
Vyšetření pro adopci 300,00 Kč
Vyšetření CRP 130,00 Kč
Vyšetření STREPtest na přítomnost streptokoka ve výtěru z krku 150,00 Kč
Vyplnění cizojazyčných dotazníků pro nový pas 800,00 Kč
Vystaveni lékařské zprávy v anglickém jazyce 900,00 Kč
Lékařská zprava o zdravotním stavu dítěte pro různé účely ( prodloužena mateřská dovolena, neplacena dovolena apod.) 250,00 Kč
Klinické vyšetřeni pacienta bez ZP, cizince nebo pojištěnce nesmluvní pojišťovny 500,00 Kč
Povolování zájmové činnosti (hudební, sportovní) na 1 rok 150,00 Kč
Vyšetření k žádosti o lázeňskou léčbu a pobyt v ozdravovně na vlastní žádost pacienta nebo rodiny 300,00 Kč
Lékařská zpráva o proběhlém onemocnění (pokud je vyžadováno kolektivním zařízením) 100,00 Kč
Lékařská zpráva pro odklad školní docházky, 50,00Kč
Vystavení duplikátu zdravotního průkazu  200,00 Kč

Ceny platné od 08.02.2024

N.B.

Zákon o specifických zdravotních službách – 373/2011, přesně stanoví  postup při posuzování zdravotní způsobilosti  ke vzdělávání, TV a sportu, k zotavovacím pobytům a k jiné činnosti. Výstupem posudkové činnosti je lékařský posudek , jehož náležitosti popisuje Vyhláška 98/2012 o zdravotnické dokumentaci.

Tento zákon též stanoví, že posudek musí být vydán do 10 pracovních dnů od podání žádosti.

Kopie posudku se zakládá do zdravotnické dokumentace a posudek hradí ten, kdo o něj žádá (není hrazen z veřejného zdravotního pojištění).

Lékařský posudek vystavuje pouze registrující lékař dítěte – nikoliv zastupující!

Proto si včas zjistěte termín dovolené registrujícího lékaře, aby nenastaly komplikace zejména s posudky na letní tábory.

Posudky o zdravotní způsobilosti  vydává prakt. lékař pro děti a dorost :

  • ke vzdělávání –  přihlášky na SŠ, VŠ
  • k TV
  • k jiné činnosti – letní tábory, školy v přírodě, plavání,..
  • k žádosti o povolení činnosti dítěte (focení, dětské role v divadle,..)

Praktický lékař pro děti a dorost NESMÍ vydávat tyto posudky:

  • pro vrcholový sport a sportovní školu – vydává tělovýchovný lékař
  • pro praktické vyučování ve škole – vydává poskytovatel pracovně lékařských služeb     subjektu, kde praxe probíhá
  • brigádypracovní poměr – tedy  posudky v pracovně právních vztazích
  • k držení střelné zbraně –  zbrojní průkaz