Správna péče o předkožky u dětí

Autor článku: MUDr.Ing. Konrad Siala PhD, MSc.

Přetahovat či ne?

Mezi maminkami malých chlapců ale rovněž mezi lékaři panují nejednotné názory ohledně nutnosti nebo potřeby přetahovat předkožku přes žalud. Shoda naopak panuje mezi členy mezinárodní asociace urologů, kteří říkají, že není dobré snažit se násilím přetahovat předkožku přes žalud a omývat její spodní část, protože pro malé děti to může být velmi bolestivé a někdy může dojít až k natržení a zjizvení předkožky. Proto je v prvních letech života lepší nechat předkožku být.

 

Fimóza je stav, kdy je předkožka příliš úzká a nelze ji přetáhnout dozadu přes špičku penisu (žalud).

Fimóza je běžný jev u novorozenců a batolat, ale u starších dětí může být důsledkem fyziologického stavu předkožky, na které se vytvořily jizvičky. Obvykle se nejedná o problém, pokud se neprojeví symptomy. Okamžité léčba je nezbytná v případech, kdy fimóza způsobuje potíže jako např. obtížné močení.

Normální vývoj

Téměř všichni chlapci se narodí s předkožkou, kterou nelze přetáhnout přes žalud, ale postupně s tím, jak chlapci rostou, se předkožka odděluje od glandu, až ji lze přetáhnout. K tomu dochází naprosto běžně mezi druhým a šestým rokem života. Asi ve věku dvou let by se předkožka měla začít přirozeně oddělovat od žaludu. U 90 procent chlapců jde předkožku snadno přetáhnout již ve třetím roce.  Do sedmnácti let věku nelze přetáhnout předkožku jen jednomu procentu chlapců. U některých chlapců trvá déle, než se předkožka zcela oddělí, což ale neznamená, že jde o zdravotní problém – prostě k tomu dojde jen o něco později. Nikdy se nepokoušejte násilím přetahovat předkožku, protože tím můžete způsobovat dítěti bolest a navíc mohou vzniknout v předkožce trhlinky s následným zjizvením.

V předkožkovém vaku se může hromadit bělavá hmota zvaná smegma,  jakmile však jde předkožka již volně přetáhnout, je dobré tuto hmotu každodenně zlehka smývat, ale pouze pokud to dítě dobře snáší.

 

Když je fimóza problém

  • Fimóza obvykle nebývá problém, pokud nezpůsobí symptomy, jako je zarudnutí, bolestivost nebo otok.
  • Poranění nebo infekce předkožky mohou způsobit zúžení předkožky.
  • Tzv. ballooning je nafouknutí předkožky při močení (předkožka se naplní močí , viz foto), ke kterému může dojít v případě, kdy je předkožka zúžená, ale může se objevit i u dětí s naprosto normální předkožkou.
  • Zúžená předkožka může ztížit normální vylučování moči a v závažných případech může být příčinou akutní retence moči.
  • Zúžená předkožka může být i příčinou tumoru penisu; tento typ tumoru však nikdy nevzniká u pacientů, kterým byla provedena v dětství obřízka.

 

Pokud má dítě zduřený a zarudnutý žalud penisu, může jít o balanitidu (zánětlivé onemocnění penisu). Projevuje se i hustým výtokem zpod předkožky. Pokud dojde k zánětu jak předkožky, tak žaludu, jedná se se o balanopostitidu.

Pokud má dítě jakékoliv z těchto symptomů, ihned jej nechte vyšetřit pediatrem, který navrhne další léčbu. Většina případů balanitidy se snadno léčí kombinací správné hygieny, mastí nebo krémů; pomáhá rovněž, aby penis nepřišel do styku s chemickými látkami, které ho dráždí (např. textil, jednorázové pleny apod.)

Balanopostitidu lze rovněž léčit dodržováním jednoduchých hygienických opatření, jako je pravidelné omývání penisu vodou a jemným mýdlem nebo zvlhčovacím sprchovým gelem. Je-li moč zadržována po delší dobu pod předkožkou, může rovněž dráždit žalud,  proto pokud je to možné, je dobré předkožku přetáhnout a žalud omýt.

Pokud je  balanopostitida způsobena plísňovou nebo bakteriální infekcí, lékař předepíše  dítěti protiplísňovou mast, popřípadě antibiotika.

 

Kdy je nutná operace

Chirurgický zákrok bude nutný, jestliže má chlapec nebo dospělý muž závažnou nebo přetrvávající formu balanitidy nebo balanopostitidy, které způsobují bolestivé zúžení předkožky.

Cirkumcize neboli obřízka (chirurgické odstranění části nebo celé předkožky) může být navržena, pokud selhaly ostatní způsoby léčby, ale může s sebou nést riziko jako je krvácení a infekce.  Obvykle je proto doporučována jako krajní řešení, byť často může být tou nejlepší a jedinou možností léčby.

Případně může být navrženo operativní uvolnění srůstů (míst, kde je předkožka stále spojená s penisem) Předkožka se tím sice zachrání, ale ne vždy to může zastavit opakované zdravotní problémy.

 

Mezi nefrology a urology panuje shoda ohledně přetahování, přesněji řečeno nepřetahování předkožky. Neexistují vědecké důkazy, které prokázaly, že přetahování předkožky vyléčí fimózu, naopak je prokázané, že přetahování může způsobit lokální, ale i psychické trauma. Může dojít dokonce ke zhoršení fimózy, což v pozdějším věku vyžaduje chirurgický zákrok.  Násilné přetahování předkožky u malých dětí se proto důrazně nedoporučuje.

Parafimóza

Parafimóza je stav, kdy se předkožka po přetažení „zaklíní“ za žaludem a nelze ji přetáhnout zpět.

Způsobuje bolestivé zduření žaludu a vyžaduje okamžité ošetření, aby nedošlo k závažným komplikacím, jako je zvýšená bolestivost, otok a omezení přítoku krve do žaludu.

Bolest a zánět je možné zmírnit lokální aplikací anestetického gelu na penis a zatlačením na špičku žaludu a současným přetažením předkožky přes žalud. V závažnějších případech bývá nutné provést malý nástřih předkožky, aby došlo k uvolnění tlaku. V těch nejvážnějších a akutních případech parafimózy je jako nejlepší řešení doporučena okamžitá obřízka.
Použitá literatura:

Česka Urologická Společnost, British Association of Urological Surgeons, British Association of Urologists

American Urology Assocation, Japanese Association of Urologists

 

http://www.cus.cz/pro-pacienty/detska-urologie-2/fimoza/

http://www.baus.org.uk/patients/conditions/13/tight_foreskin_phimosis

http://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/

http://www.netdoctor.co.uk/ate/childrenshealth/200107.html

https://www.auanet.org/education/policy-statements/circumcision.cfm

Hayashi Y, Kojima Y, Mizuno K, et al; Prepuce: phimosis, paraphimosis, and circumcision. ScientificWorldJournal. 2011 Feb 3;11:289-301. doi: 10.1100/tsw.2011.31.

Shahid SK; Phimosis in children. ISRN Urol. 2012;2012:707329. Epub 2012 Mar 5.