Jana Kozáková

Od 1970 sestra na Dětské Klinice, na Neonatologickém oddělení i v odborných poradnách ve Fakultní Nemocníce, v Plzni.

Od roku 1982 Staniční Sestra na oddělení Větších Dětí.

Od roku 2013 u MUDr. Sialy

 

Studium

Střední zdravotnická škola, v Plzní – Dětská Sestra

Post-maturitní studium v Brně – Dětská Sestra, Ošetřovatelská péče

Výzkumná práce, spolupráce s lékaři na DK

Semináře – průběžně

Počet vzdělávací kreditu  ≥500